Woodland Scenic

LÖVTRÄD BYGGSATS x 36

Träd för egen tillverkning av lövträd.

LÖVTRÄD BYGGSATS x 14

Träd för egen tillverkning av lövträd.

STUBBAR - SÅGADE

Innehåller: 14 stycken omålade stubbar i metall.